امروز جمعه   1398/09/15

( 31 )

سمند، EL (ساده)، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 50,000,000 تومان

( 32 )

لیفان، 620، آلبالویی، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 117000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 33 )

پژو، 206 تیپ2، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 319000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 40,000,000 تومان

( 34 )

پراید، 132SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 110000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 38,000,000 تومان

( 35 )

پراید، 131SL، نوک مدادی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 164000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 30,000,000 تومان

( 36 )

پژو، پارس ساده، نقره ای، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 98000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 51,500,000 تومان

( 37 )

پژو، RD، سبز، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 320000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 12,000,000 تومان

( 38 )

دوو، سیلو، بژ، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 450000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 30,000,000 تومان

( 39 )

پراید، صندوق دار، نوک مدادی، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 28,500,000 تومان

( 40 )

ساینا، EX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 20000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 54,000,000 تومان


1234567 »

بازدید امروز: 1106 نفر