بازدید امروز (1399/09/05): 112 نفر

( 1 )

تیبا، هاچ بک EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 2 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 160,000,000 تومان

( 3 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 160,000,000 تومان

( 4 )

پراید، 131SL، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 128000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 60,000,000 تومان

( 5 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 95,000,000 تومان

( 6 )

ساینا، EX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 30000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 130,000,000 تومان

( 7 )

رنو، ساندرو استپ وی، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 31000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 480,000,000 تومان

( 8 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 200,000,000 تومان

( 9 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 148,000,000 تومان

( 10 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 220,000,000 تومان

( 11 )

تویوتا، هایلوکس تک کابین، سفید، 1362 (1983)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 40,000,000 تومان

( 12 )

پراید، صندوق دار، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 350000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 40,000,000 تومان

( 13 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 210,000,000 تومان

( 14 )

پراید، صندوق دار، مشکی، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 37,000,000 تومان

( 15 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 138000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 230,000,000 تومان

( 16 )

کیا، سراتو 2.0 لیتر، نوک مدادی، 1391 (2012)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 750,000,000 تومان

( 17 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 234000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 132,000,000 تومان

( 18 )

دانگ فنگ، H30 کراس، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 325,000,000 تومان

( 19 )

پراید، 111EX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 125000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 89,000,000 تومان

( 20 )

پراید، 131SL، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 80,000,000 تومان

( 21 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 232000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 134,000,000 تومان

( 22 )

پژو، RD، سربی، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 400000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 27,000,000 تومان

( 23 )

پیکان، وانت، سفید صدفی، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 73,000,000 تومان

( 24 )

پژو، RD، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 2567895 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 35,000,000 تومان

( 25 )

رانا، LX، سفید صدفی، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 280,000,000 تومان

( 26 )

رنو، کولیوس، سفید صدفی، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 6000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 2,400,000,000 تومان

( 27 )

کوییک، ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 167,000,000 تومان

( 28 )

پراید، 111LX، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 105,000,000 تومان

( 29 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1375 (1996)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 37,000,000 تومان

( 30 )

مزدا، وانت، آبی، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 86,000,000 تومان

( 31 )

دنا، معمولی، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 285,000,000 تومان

( 32 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 170000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 125,000,000 تومان

( 33 )

پژو، پارس ELX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 210,000,000 تومان

( 34 )

سمند، X7، بژ، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 170000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 60,000,000 تومان

( 35 )

ام وی ام، X33S اسپرت، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 26000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 430,000,000 تومان

( 36 )

پژو، پارس ELX، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 93000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 170,000,000 تومان

( 37 )

تیبا، هاچ بک SX، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 120,000,000 تومان

( 38 )

سانگ یانگ، تیوولی آرمور، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 1000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,250,000,000 تومان

( 39 )

پراید، 131SE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 96,000,000 تومان

( 40 )

چری، تیگو5 اکسلنت، مشکی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 76000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 600,000,000 تومان

( 41 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 215000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 135,000,000 تومان

( 42 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 149,000,000 تومان

( 43 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 44 )

پیکان، وانت، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 140000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 70,000,000 تومان

( 45 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 160,000,000 تومان

( 46 )

پراید، 131LE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 105,000,000 تومان

( 47 )

نیسان، ماکسیما، نقرآبی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 400,000,000 تومان

( 48 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 55000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 115,000,000 تومان

( 49 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، بژ، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 378000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 68,000,000 تومان

( 50 )

ام وی ام، X33، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 190000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 230,000,000 تومان

( 51 )

سمند، LX ساده، یشمی، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3560 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 52 )

لیفان، X50، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 300,000,000 تومان

( 53 )

پراید، 111SX، آبی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 87,000,000 تومان

( 54 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 307000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 55 )

چانگان، CS 35، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 56 )

چری، آریزو5TE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 57 )

نیسان، وانت زامیاد، آبی، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 280,000,000 تومان

( 58 )

ام وی ام، X22 اسپرت اکسلنت، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 500,000,000 تومان

( 59 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 60 )

سمند، LX EF7، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 69000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 195,000,000 تومان

( 61 )

پژو، 405 SLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 197000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 62 )

کیا، اپتیما ساده، سفید صدفی، 1394 (2015)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: ١٥٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,400,000,000 تومان

( 63 )

پراید، 132EX، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 320000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 75,000,000 تومان

( 64 )

پژو، 207، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 65 )

پراید، 132ساده، سفید، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 43,000,000 تومان

( 66 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 158,000,000 تومان

( 67 )

پراید، 111SE، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 120,000,000 تومان

( 68 )

پژو، 206 تیپ5، سفید صدفی، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 62000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 248,000,000 تومان

( 69 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 70 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 71 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 70000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 130,000,000 تومان

( 72 )

پراید، 111SE، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 165000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 92,000,000 تومان

( 73 )

پراید، 131SE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 125,000,000 تومان

( 74 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 122922 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 75 )

کوییک، ساده، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 5000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 152,000,000 تومان

( 76 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 15700 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 192,000,000 تومان

( 77 )

ساینا، EX، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 12000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 78 )

نیسان، مورانو LE، ذغالی، 1387 (2008)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 310000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 700,000,000 تومان

( 79 )

پراید، 131EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 92000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 109,000,000 تومان

( 80 )

چری، آریزو5 اکسلنت، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 37000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 595,000,000 تومان

( 81 )

هیوندای، ورنا، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 155,000,000 تومان

( 82 )

رانا، LX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 950 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 83 )

پیکان، وانت، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 98000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 95,000,000 تومان

( 84 )

پراید، صندوق دار، بژ، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 222000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 54,000,000 تومان

( 85 )

جک، جی 5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 116000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 320,000,000 تومان

( 86 )

پراید، 131EX، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 290000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 58,000,000 تومان

( 87 )

پژو، 405 GLX، نوک مدادی، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 86,000,000 تومان

( 88 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 89 )

پراید، 131EX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 90 )

کیا، ریو، ذغالی، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 100,000,000 تومان

( 91 )

دانگ فنگ، H30 کراس، نقره ای، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 450,000,000 تومان

( 92 )

هیوندای، سوناتا، سربی، 1392 (2013)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 128000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,100,000,000 تومان

( 93 )

پژو، 405 GLX، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 177000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 78,000,000 تومان

( 94 )

پژو، 207، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 95 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 200,000,000 تومان

( 96 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 218,000,000 تومان

( 97 )

پراید، 131SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 103000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 92,000,000 تومان

( 98 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 500000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 27,000,000 تومان

( 99 )

هیوندای، سانتافه(ix45)، سفید صدفی، 1388 (2009)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 85000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 930,000,000 تومان

( 100 )

پژو، 207، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 1000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 415,000,000 تومان


12 »