بازدید امروز (1400/01/28): 1147 نفر

( 1 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 286,000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 111,000,000 تومان

( 2 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، زرد، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 177,000,000 تومان

( 3 )

تویوتا، پریوس تیپC، سفید صدفی، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 1,100,000,000 تومان

( 4 )

پژو، 206SD V20، خاکستری، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 174000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 100,000,000 تومان

( 5 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 33,000,000 تومان

( 6 )

پژو، پارس LX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 260,000,000 تومان

( 7 )

کوییک، فول، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 147,500,000 تومان

( 8 )

هیوندای، آزرا، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 202000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 530,000,000 تومان

( 9 )

هیوندای، آزرا، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 202000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 530,000,000 تومان

( 10 )

کوییک، ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 146,000,000 تومان

( 11 )

پراید، 111LX، نوک مدادی، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 123000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 72,000,000 تومان

( 12 )

پراید، 132ساده، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٢٣٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 73,000,000 تومان

( 13 )

سمند، SE، خاکستری، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 180000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 105,000,000 تومان

( 14 )

تیبا، هاچ بک EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 128,000,000 تومان

( 15 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، سفید، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 265000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 127,000,000 تومان

( 16 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 16000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 17 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 215000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 112,000,000 تومان

( 18 )

دوو، ماتیز، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 165000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 48,000,000 تومان

( 19 )

پیکان، سواری، سفید، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 220000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 12,000,000 تومان

( 20 )

جک، S3، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 500,000,000 تومان

( 21 )

دانگ فنگ، H30 کراس، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 48000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 310,000,000 تومان

( 22 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 110,000,000 تومان

( 23 )

پراید، صندوق دار، نقره ای، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 244000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 66,000,000 تومان

( 24 )

دوو، سیلو، مشکی، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 331000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 48,000,000 تومان

( 25 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 61000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 158,000,000 تومان

( 26 )

هیوندای، آوانته، نقره ای، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 150000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 275,000,000 تومان

( 27 )

پیکان، سواری، سفید، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 370000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 33,000,000 تومان

( 28 )

رنو، ساندرو، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 65000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 360,000,000 تومان

( 29 )

نیسان، 350Z، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 96000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 180,000,000 تومان

( 30 )

دنا، معمولی، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 254,000,000 تومان

( 31 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 232000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 125,000,000 تومان

( 32 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 29000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 175,000,000 تومان

( 33 )

رنو، ساندرو استپ وی، مشکی، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 55000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 430,000,000 تومان

( 34 )

رانا، LX، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 33000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 170,000,000 تومان

( 35 )

پژو، 207، سفید صدفی، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 400,000,000 تومان

( 36 )

تیبا، هاچ بک EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 37 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 160,000,000 تومان

( 38 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 160,000,000 تومان

( 39 )

پراید، 131SL، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 128000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 60,000,000 تومان

( 40 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 95,000,000 تومان

( 41 )

ساینا، EX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 30000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 130,000,000 تومان

( 42 )

رنو، ساندرو استپ وی، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 31000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 480,000,000 تومان

( 43 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 200,000,000 تومان

( 44 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 148,000,000 تومان

( 45 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 220,000,000 تومان

( 46 )

تویوتا، هایلوکس تک کابین، سفید، 1362 (1983)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 40,000,000 تومان

( 47 )

پراید، صندوق دار، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 350000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 40,000,000 تومان

( 48 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 210,000,000 تومان

( 49 )

پراید، صندوق دار، مشکی، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 37,000,000 تومان

( 50 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 138000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 230,000,000 تومان


1234 »