بازدید امروز (1399/06/31): 1078 نفر

( 1 )

پیکان، سواری، سفید، 1383 (2004)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 279915 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 27,000,000 تومان

( 2 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 270000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 180,000,000 تومان

( 3 )

دوو، ماتیز، بنفش، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 380000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 39,000,000 تومان

( 4 )

هیوندای، i20، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 5000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 610,000,000 تومان

( 5 )

چری، ویانا، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 170000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 75,000,000 تومان

( 6 )

پژو، پارس LX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 110000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 188,000,000 تومان

( 7 )

هیوندای، آوانته، مشکی، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 174000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 390,000,000 تومان

( 8 )

ام وی ام، X33، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 190000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 179,000,000 تومان

( 9 )

پراید، 111SE، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 150000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 78,000,000 تومان

( 10 )

پژو، RD، سبز، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٢٣٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 56,000,000 تومان

( 11 )

هیوندای، النترا، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 115000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 730,000,000 تومان

( 12 )

پراید، 151(وانت)، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 10000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 103,000,000 تومان

( 13 )

هیوندای، سوناتا، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 218000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 490,000,000 تومان

( 14 )

هیوندای، آوانته، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 286000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 330,000,000 تومان

( 15 )

پیکان، وانت، سفید، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 35,000,000 تومان

( 16 )

پیکان، سواری، سفید، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 14,000,000 تومان

( 17 )

پراید، 131EX، آبی، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ١١١١١١١ کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: ٢٣٠٠٠٠٠٠ تومان

( 18 )

ام وی ام، 550، ذغالی، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 110000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 200,000,000 تومان

( 19 )

پراید، 131TL، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 67,000,000 تومان

( 20 )

پراید، 151(وانت)، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 32000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 98,000,000 تومان

( 21 )

چری، آریزو5TE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 48000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 375,000,000 تومان

( 22 )

کیا، سراتو 1.8 لیتر، سفید، 1387 (2008)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 261000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 315,000,000 تومان

( 23 )

پژو، 206 تیپ2، خاکستری، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 80000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 150,000,000 تومان

( 24 )

هایما، S7، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 420,000,000 تومان

( 25 )

پراید، 111SL، نوک مدادی، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 63,000,000 تومان

( 26 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 67,000,000 تومان

( 27 )

پژو، 207، مشکی، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 41000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 285,000,000 تومان

( 28 )

جیلی، GC6 اکسلنت، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 17000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 260,000,000 تومان

( 29 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 145,000,000 تومان

( 30 )

سمند، LX ساده، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 31 )

ام وی ام، X33، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 230,000,000 تومان

( 32 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 61000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 33 )

کوییک، ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 34 )

پژو، 206SD V8، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 340000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 85,000,000 تومان

( 35 )

هیوندای، آوانته، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 150000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 270,000,000 تومان

( 36 )

هیوندای، آزرا، سفید صدفی، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 570,000,000 تومان

( 37 )

پژو، 206 تیپ2، یشمی، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 430000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 47,000,000 تومان

( 38 )

پژو، 206SD V9، خاکستری، 1387 (2008)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 125000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 90,000,000 تومان

( 39 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 108500 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 40 )

پژو، پارس ELX، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 85,000,000 تومان

( 41 )

پژو، پارس LX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 188,000,000 تومان

( 42 )

سمند، X7، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 27000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 70,000,000 تومان

( 43 )

تویوتا، کرولا XLI، سفید، 1386 (2007)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 262000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 380,000,000 تومان

( 44 )

ام وی ام، 550، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 70000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 230,000,000 تومان

( 45 )

پیکان، سواری، کرم، 1361 (1982)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 123000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 15,000,000 تومان

( 46 )

پژو، 405 GLX، بژ، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 500000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 52,000,000 تومان

( 47 )

ام وی ام، 110S کامفورت، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 29000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 90,000,000 تومان

( 48 )

پژو، 405 GLX، دلفینی، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 30000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 130,000,000 تومان

( 49 )

ام وی ام، 550، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 105000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 205,000,000 تومان

( 50 )

پراید، 131SE، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 197000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 52,000,000 تومان

( 51 )

پیکان، وانت، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 77000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 65,000,000 تومان

( 52 )

پژو، 206 تیپ5، نقره ای، 1383 (2004)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 221000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 70,000,000 تومان

( 53 )

پژو، 206SD V8، سفید صدفی، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 220000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 115,000,000 تومان

( 54 )

پیکان، سواری، سفید، 1377 (1998)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 20,000,000 تومان

( 55 )

پژو، 405 GLX، خاکستری، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 65,000,000 تومان

( 56 )

ام جی، 360، مشکی، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 360,000,000 تومان

( 57 )

پژو، 206 تیپ2، مسی، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 165000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 67,000,000 تومان

( 58 )

پراید، صندوق دار، سفید صدفی، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 119000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 56,000,000 تومان

( 59 )

پراید، 131SL، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 197000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 54,000,000 تومان

( 60 )

سیناد، I، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٢٦٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 33,000,000 تومان

( 61 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 56,000,000 تومان

( 62 )

پراید، 111SE، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 60,000,000 تومان

( 63 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 74000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 148,000,000 تومان

( 64 )

پیکان، سواری، سفید، 1374 (1995)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 14,000,000 تومان

( 65 )

جک، S5، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: ٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 600,000,000 تومان

( 66 )

رنو، مگان E1-1600، نقره ای، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 180,000,000 تومان

( 67 )

چری، تیگو5 IE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 4000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 540,000,000 تومان

( 68 )

برلیانس، H330، نوک مدادی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 80000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 250,000,000 تومان

( 69 )

پراید، 131SE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 68,000,000 تومان

( 70 )

پژو، 405 GLX، مشکی، 1383 (2004)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٣٥٠000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 43,000,000 تومان

( 71 )

لیفان، 820، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 95000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 340,000,000 تومان

( 72 )

پراید، 111SE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 100,000,000 تومان

( 73 )

سمند، LX EF7، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 169000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 97,000,000 تومان

( 74 )

تیبا، هاچ بک EX، اطلسی، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 85,000,000 تومان

( 75 )

پژو، پارس ELX، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 160000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 76 )

کیا، ریو، نقره ای، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 210000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 93,000,000 تومان

( 77 )

چانگان، ایدو، سفید صدفی، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 82200 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 145,000,000 تومان

( 78 )

پیکان، وانت، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 49000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 75,000,000 تومان

( 79 )

پراید، 131SL، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 52,500,000 تومان

( 80 )

پژو، پارس ELX، سفید صدفی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 180000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 109,000,000 تومان

( 81 )

ام وی ام، 315 اسپرت، قهوه ای، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 35000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 123,000,000 تومان

( 82 )

رنو، تندر90 E2، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 83 )

پراید، 131SL، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 160000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 69,000,000 تومان

( 84 )

پژو، 405 GLX، خاکستری، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 141000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 78,500,000 تومان

( 85 )

پژو، 206SD V1، سفید، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 400000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 80,000,000 تومان

( 86 )

پراید، 131SE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 25 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 83,500,000 تومان

( 87 )

پیکان، سواری، سفید، 1374 (1995)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 111111 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 12,000,000 تومان

( 88 )

نیسان، ماکسیما، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 180000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 455,000,000 تومان

( 89 )

ام وی ام، X33، نوک مدادی، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 144000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 150,000,000 تومان

( 90 )

پژو، 405 GLX، دلفینی، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 65,000,000 تومان

( 91 )

پیکان، وانت، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 69000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 43,000,000 تومان

( 92 )

هیوندای، آزرا، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 285000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 560,000,000 تومان

( 93 )

بی وای دی، S6، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 70000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 490,000,000 تومان

( 94 )

دوو، ماتیز، طلایی، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 26,000,000 تومان

( 95 )

پراید، 111SE، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 8000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,500,000 تومان

( 96 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 203,000,000 تومان

( 97 )

پراید، صندوق دار، نقره ای، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 46,000,000 تومان

( 98 )

پراید، هاچ بک، سفید، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 148000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 33,000,000 تومان

( 99 )

پژو، 206 تیپ6، مشکی، 1381 (2002)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 300000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 48,000,000 تومان

( 100 )

هیوندای، سانتافه(ix45)، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 20000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,390,000,000 تومان


12 »