بازدید امروز (1400/01/28): 1151 نفر

( 101 )

پژو، 206 تیپ5، سفید صدفی، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 62000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 248,000,000 تومان

( 102 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 103 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 104 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 70000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 130,000,000 تومان

( 105 )

پراید، 111SE، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 165000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 92,000,000 تومان

( 106 )

پراید، 131SE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 125,000,000 تومان

( 107 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 122922 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 108 )

کوییک، ساده، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 5000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 152,000,000 تومان

( 109 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 15700 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 192,000,000 تومان

( 110 )

ساینا، EX، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 12000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 111 )

نیسان، مورانو LE، ذغالی، 1387 (2008)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 310000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 700,000,000 تومان

( 112 )

پراید، 131EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 92000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 109,000,000 تومان

( 113 )

چری، آریزو5 اکسلنت، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 37000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 595,000,000 تومان

( 114 )

هیوندای، ورنا، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 155,000,000 تومان

( 115 )

رانا، LX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 950 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 116 )

پیکان، وانت، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 98000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 95,000,000 تومان

( 117 )

پراید، صندوق دار، بژ، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 222000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 54,000,000 تومان

( 118 )

جک، جی 5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 116000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 320,000,000 تومان

( 119 )

پراید، 131EX، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 290000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 58,000,000 تومان

( 120 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 121 )

پراید، 131EX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 122 )

کیا، ریو، ذغالی، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 100,000,000 تومان

( 123 )

دانگ فنگ، H30 کراس، نقره ای، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 450,000,000 تومان

( 124 )

هیوندای، سوناتا، سربی، 1392 (2013)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 128000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,100,000,000 تومان

( 125 )

پژو، 405 GLX، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 177000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 78,000,000 تومان

( 126 )

پژو، 207، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 127 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 200,000,000 تومان

( 128 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 218,000,000 تومان

( 129 )

پراید، 131SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 103000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 92,000,000 تومان

( 130 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 500000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 27,000,000 تومان

( 131 )

هیوندای، سانتافه(ix45)، سفید صدفی، 1388 (2009)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 85000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 930,000,000 تومان

( 132 )

پژو، 207، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 1000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 415,000,000 تومان

( 133 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 240,000,000 تومان

( 134 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 134000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 175,000,000 تومان

( 135 )

پراید، صندوق دار، قرمز، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 48,000,000 تومان

( 136 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 235,000,000 تومان

( 137 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 215,000,000 تومان

( 138 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 78000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 215,000,000 تومان

( 139 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 90,000,000 تومان

( 140 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 214,000,000 تومان

( 141 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 210,000,000 تومان

( 142 )

بی وای دی، S6، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 73000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 700,000,000 تومان

( 143 )

پیکان، وانت، سفید، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 64,000,000 تومان

( 144 )

ام وی ام، X33، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 35000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 420,000,000 تومان

( 145 )

دنا، معمولی، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 113000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 220,000,000 تومان

( 146 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، نوک مدادی، 1383 (2004)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 385000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 147 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 91000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 195,000,000 تومان

( 148 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 169000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 190,000,000 تومان

( 149 )

ام جی، 360، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 440,000,000 تومان

( 150 )

هیوندای، سوناتا، تیتانیوم، 1392 (2013)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,150,000,000 تومان


1234 »