بازدید امروز (1400/01/28): 1149 نفر

( 51 )

کیا، سراتو 2.0 لیتر، نوک مدادی، 1391 (2012)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 750,000,000 تومان

( 52 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 234000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 132,000,000 تومان

( 53 )

دانگ فنگ، H30 کراس، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 325,000,000 تومان

( 54 )

پراید، 111EX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 125000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 89,000,000 تومان

( 55 )

پراید، 131SL، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 80,000,000 تومان

( 56 )

پژو، RD، سربی، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 400000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 27,000,000 تومان

( 57 )

پژو، RD، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 2567895 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 35,000,000 تومان

( 58 )

رانا، LX، سفید صدفی، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 280,000,000 تومان

( 59 )

رنو، کولیوس، سفید صدفی، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 6000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 2,400,000,000 تومان

( 60 )

کوییک، ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 167,000,000 تومان

( 61 )

پراید، 111LX، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 105,000,000 تومان

( 62 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1375 (1996)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 37,000,000 تومان

( 63 )

مزدا، وانت، آبی، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 86,000,000 تومان

( 64 )

دنا، معمولی، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 285,000,000 تومان

( 65 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 170000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 125,000,000 تومان

( 66 )

پژو، پارس ELX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 210,000,000 تومان

( 67 )

سمند، X7، بژ، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 170000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 60,000,000 تومان

( 68 )

ام وی ام، X33S اسپرت، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 26000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 430,000,000 تومان

( 69 )

پژو، پارس ELX، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 93000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 170,000,000 تومان

( 70 )

تیبا، هاچ بک SX، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 120,000,000 تومان

( 71 )

سانگ یانگ، تیوولی آرمور، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 1000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,250,000,000 تومان

( 72 )

پراید، 131SE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 96,000,000 تومان

( 73 )

چری، تیگو5 اکسلنت، مشکی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 76000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 600,000,000 تومان

( 74 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 215000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 135,000,000 تومان

( 75 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 149,000,000 تومان

( 76 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 77 )

پیکان، وانت، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 140000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 70,000,000 تومان

( 78 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 160,000,000 تومان

( 79 )

پراید، 131LE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 40000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 105,000,000 تومان

( 80 )

نیسان، ماکسیما، نقرآبی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 400,000,000 تومان

( 81 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 55000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 115,000,000 تومان

( 82 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، بژ، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 378000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 68,000,000 تومان

( 83 )

ام وی ام، X33، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 190000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 230,000,000 تومان

( 84 )

سمند، LX ساده، یشمی، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3560 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 85 )

لیفان، X50، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 300,000,000 تومان

( 86 )

پراید، 111SX، آبی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 87,000,000 تومان

( 87 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 307000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 88 )

چانگان، CS 35، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 89 )

چری، آریزو5TE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 90 )

نیسان، وانت زامیاد، آبی، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 280,000,000 تومان

( 91 )

ام وی ام، X22 اسپرت اکسلنت، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 500,000,000 تومان

( 92 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 93 )

سمند، LX EF7، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 69000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 195,000,000 تومان

( 94 )

پژو، 405 SLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 197000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 95 )

کیا، اپتیما ساده، سفید صدفی، 1394 (2015)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: ١٥٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,400,000,000 تومان

( 96 )

پراید، 132EX، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 320000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 75,000,000 تومان

( 97 )

پژو، 207، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 98 )

پراید، 132ساده، سفید، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 43,000,000 تومان

( 99 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 158,000,000 تومان

( 100 )

پراید، 111SE، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 120,000,000 تومان


1234 »