بازدید امروز (1400/07/30): 1033 نفر

( 101 )

سمند، LX ساده، یشمی، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3560 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 102 )

لیفان، X50، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 300,000,000 تومان

( 103 )

پراید، 111SX، آبی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 87,000,000 تومان

( 104 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 307000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 105 )

چانگان، CS 35، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 106 )

چری، آریزو5TE اکسلنت توربو، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 520,000,000 تومان

( 107 )

نیسان، وانت زامیاد، آبی، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 280,000,000 تومان

( 108 )

ام وی ام، X22 اسپرت اکسلنت، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 500,000,000 تومان

( 109 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 110 )

سمند، LX EF7، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 69000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 195,000,000 تومان

( 111 )

پژو، 405 SLX، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 197000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 112 )

کیا، اپتیما 4 سیلندر ساده، سفید صدفی، 1394 (2015)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: ١٥٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,400,000,000 تومان

( 113 )

پراید، 132EX، سفید، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 320000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 75,000,000 تومان

( 114 )

پژو، 207، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 115 )

پراید، 132ساده، سفید، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 43,000,000 تومان

( 116 )

ساینا، EX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 158,000,000 تومان

( 117 )

پراید، 111SE، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 3000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 120,000,000 تومان

( 118 )

پژو، 206 تیپ5، سفید صدفی، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 62000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 248,000,000 تومان

( 119 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 120 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 225,000,000 تومان

( 121 )

ساینا، EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 70000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 130,000,000 تومان

( 122 )

پراید، 111SE، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 165000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 92,000,000 تومان

( 123 )

پراید، 131SE، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 125,000,000 تومان

( 124 )

پژو، 405 GLX بنزینی، نقره ای، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 122922 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 125 )

کوییک، اتوماتیک، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 5000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 152,000,000 تومان

( 126 )

پژو، پارس ساده، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 15700 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 192,000,000 تومان

( 127 )

ساینا، EX، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 12000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 128 )

نیسان، مورانو LE، ذغالی، 1387 (2008)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 310000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 700,000,000 تومان

( 129 )

پراید، 131EX، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 92000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 109,000,000 تومان

( 130 )

چری، آریزو5 اکسلنت، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 37000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 595,000,000 تومان

( 131 )

هیوندای، ورنا، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 155,000,000 تومان

( 132 )

رانا، LX، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 950 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 133 )

پیکان، وانت، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 98000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 95,000,000 تومان

( 134 )

پراید، صندوق دار، بژ، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 222000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 54,000,000 تومان

( 135 )

جک، جی 5 1.8 لیتر، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 116000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 320,000,000 تومان

( 136 )

پراید، 131EX، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 290000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 58,000,000 تومان

( 137 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 138 )

پراید، 131EX، سفید، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 185000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 82,000,000 تومان

( 139 )

کیا، ریو، ذغالی، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 100,000,000 تومان

( 140 )

دانگ فنگ، H30 کراس، نقره ای، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 450,000,000 تومان

( 141 )

هیوندای، سوناتا 6 سیلندر، سربی، 1392 (2013)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 128000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,100,000,000 تومان

( 142 )

پژو، 405 GLX بنزینی، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 177000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 78,000,000 تومان

( 143 )

پژو، 207، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 295,000,000 تومان

( 144 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 200,000,000 تومان

( 145 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 218,000,000 تومان

( 146 )

پراید، 131SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 103000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 92,000,000 تومان

( 147 )

پراید، صندوق دار، سفید، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 500000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 27,000,000 تومان

( 148 )

هیوندای، سانتافه (ix45) 6 سیلندر، سفید صدفی، 1388 (2009)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 85000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 930,000,000 تومان

( 149 )

پژو، 207، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 1000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 415,000,000 تومان

( 150 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 240,000,000 تومان

( 151 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 134000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 175,000,000 تومان

( 152 )

پراید، صندوق دار، قرمز، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 48,000,000 تومان

( 153 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 235,000,000 تومان

( 154 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 215,000,000 تومان

( 155 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 78000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 215,000,000 تومان

( 156 )

پژو، 405 GLX بنزینی، نقره ای، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 90,000,000 تومان

( 157 )

سمند، LX ساده، سفید، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 214,000,000 تومان

( 158 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 210,000,000 تومان

( 159 )

بی وای دی، S6، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 73000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 700,000,000 تومان

( 160 )

پیکان، وانت، سفید، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 64,000,000 تومان

( 161 )

ام وی ام، X33، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 35000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 420,000,000 تومان

( 162 )

دنا، معمولی، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 113000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 220,000,000 تومان

( 163 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، نوک مدادی، 1383 (2004)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 385000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 164 )

پژو، 206SD V8، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 91000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 195,000,000 تومان

( 165 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 169000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 190,000,000 تومان

( 166 )

ام جی، 360 ساده، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 440,000,000 تومان

( 167 )

هیوندای، سوناتا 6 سیلندر، تیتانیوم، 1392 (2013)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 75000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 1,150,000,000 تومان

( 168 )

پژو، 206 تیپ2، بژ، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 95,000,000 تومان

( 169 )

دنا، پلاس ساده، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 23000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 370,000,000 تومان

( 170 )

پراید، هاچ بک، مشکی، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 143000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 68,000,000 تومان

( 171 )

پراید، 111SE، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 110,000,000 تومان

( 172 )

پژو، 405 GLX بنزینی، خاکستری، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 145000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 167,000,000 تومان

( 173 )

سوزوکی، گراند ویتارا 2.0 لیتر، خاکستری، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 315,000,000 تومان

( 174 )

رنو، تندر90 E1، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 230000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 175 )

رنو، سیمبل PE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 30000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 400,000,000 تومان

( 176 )

پراید، 131SE، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 85000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 103,000,000 تومان

( 177 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 86000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 215,000,000 تومان

( 178 )

سمند، SE، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 88,000,000 تومان

( 179 )

پراید، 111SE، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٣٠٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 125,000,000 تومان

( 180 )

پژو، 405 GLX بنزینی، دلفینی، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 180,000,000 تومان

( 181 )

ام وی ام، 110S کامفورت، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 113000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 135,000,000 تومان

( 182 )

کیا، ریو، نقره ای، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 190000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 120,000,000 تومان

( 183 )

پراید، 141ساده، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 73,000,000 تومان

( 184 )

جک، جی 5 1.8 لیتر، سفید، 1393 (2014)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 166000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 290,000,000 تومان

( 185 )

سمند، LX ساده، بژ، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 225000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 70,000,000 تومان

( 186 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 110,000,000 تومان

( 187 )

ام وی ام، 530، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 169000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 170,000,000 تومان

( 188 )

پژو، 206 تیپ2، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 350000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 189 )

سمند، LX ساده، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 86000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 182,000,000 تومان

( 190 )

دوو، سیلو، سفید صدفی، 1382 (2003)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 200000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 80,000,000 تومان

( 191 )

پژو، 405 SLX، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 120000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 185,000,000 تومان

( 192 )

لیفان، 820، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 55000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 550,000,000 تومان

( 193 )

پراید، 111SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 130000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 110,000,000 تومان

( 194 )

برلیانس، H220، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 92000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 200,000,000 تومان

( 195 )

چری، تیگو5 لاکچری، سفید صدفی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 116000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 570,000,000 تومان

( 196 )

پژو، 405 GLX بنزینی، مشکی، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 92,000,000 تومان

( 197 )

هیوندای، سوناتا هیبرید تیپ2(GLS)، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 25900 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 2,350,000,000 تومان

( 198 )

پیکان، سواری، سفید، 1375 (1996)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 27000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 15,500,000 تومان

( 199 )

سمند، LX EF7 دوگانه سوز، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 144000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 170,000,000 تومان

( 200 )

پراید، 151(وانت) LE، سفید صدفی، 1399 (2020)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 1570 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 133,000,000 تومان


123 »