امروز يكشنبه   1399/01/10

( 51 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 94,000,000 تومان

( 52 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 27000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 105,000,000 تومان

( 53 )

پراید، 131SE، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 42000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 46,500,000 تومان

( 54 )

لیفان، X60، سفید صدفی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 50000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 140,000,000 تومان

( 55 )

پژو، پارس ELX-XUM، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 55000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 66,000,000 تومان

( 56 )

پژو، پارس ساده، نقره ای، 1386 (2007)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 50,000,000 تومان

( 57 )

پژو، 405 GLX، بژ، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ١٢٣٥ کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 32,000,000 تومان

( 58 )

هیوندای، آزرا گرنجور، مشکی، 1398 (2019)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 960,000,000 تومان

( 59 )

ام وی ام، 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت، آبی، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: ٢٥٠٠٠ کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 115,000,000 تومان

( 60 )

هوندا، آکورد DX، سفید، 1370 (1991)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 192500 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 40,000,000 تومان

( 61 )

برلیانس، H320، سفید صدفی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 45000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 110,000,000 تومان

( 62 )

سمند، LX EF7، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 88,000,000 تومان

( 63 )

پژو، 206 تیپ2، سفید صدفی، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 285000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 48,000,000 تومان

( 64 )

سمند، SE، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 150000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 47,000,000 تومان

( 65 )

پراید، 111SE، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 60000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 37,500,000 تومان

( 66 )

ایسوزو، وانت، سفید، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 150,000,000 تومان

( 67 )

نیسان، وانت زامیاد، آبی، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 70,000,000 تومان

( 68 )

رانا، EL، سفید صدفی، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 142000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 58,000,000 تومان

( 69 )

برلیانس، H330، نوک مدادی، 1395 (2016)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 62000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 115,000,000 تومان

( 70 )

کیا، سراتو 2.0 لیتر، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 41000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 245,000,000 تومان

( 71 )

پژو، پارس ساده، نوک مدادی، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 32000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 80,000,000 تومان

( 72 )

پژو، 206 تیپ2، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 80000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 63,000,000 تومان

( 73 )

پاژن، دو در، سفید، 1381 (2002)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 11000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 50,000,000 تومان

( 74 )

پراید، صندوق دار، مشکی، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 250000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 19,000,000 تومان

( 75 )

پژو، 206 تیپ5، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 71000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 79,000,000 تومان

( 76 )

هیوندای، آزرا، سربی، 1386 (2007)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 135000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 274,000,000 تومان

( 77 )

سمند، EL (ساده)، سفید، 1390 (2011)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 240000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 50,000,000 تومان

( 78 )

لیفان، 620، آلبالویی، 1392 (2013)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 117000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 65,000,000 تومان

( 79 )

پژو، 206 تیپ2، نوک مدادی، 1385 (2006)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 319000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 40,000,000 تومان

( 80 )

پراید، 132SE، سفید، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 110000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 38,000,000 تومان

( 81 )

پراید، 131SL، نوک مدادی، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 164000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 30,000,000 تومان

( 82 )

پژو، پارس ساده، نقره ای، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 98000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 51,500,000 تومان

( 83 )

پژو، RD، سبز، 1379 (2000)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 320000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 12,000,000 تومان

( 84 )

دوو، سیلو، بژ، 1380 (2001)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 450000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 30,000,000 تومان

( 85 )

پراید، صندوق دار، نوک مدادی، 1388 (2009)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 28,500,000 تومان

( 86 )

ساینا، EX، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 20000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 54,000,000 تومان

( 87 )

ام وی ام، 110، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 100000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 36,000,000 تومان

( 88 )

لیفان، 520، سفید، 1387 (2008)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 167000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 37,000,000 تومان

( 89 )

ام وی ام، X33، سفید، 1391 (2012)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 102000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 110,000,000 تومان

( 90 )

دنا، معمولی، سفید، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 72000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 92,000,000 تومان

( 91 )

هایما، S7، سفید، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 272,000,000 تومان

( 92 )

رنو، تلیسمان E3، خاکستری، 1397 (2018)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 29000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 630,000,000 تومان

( 93 )

هیوندای، آوانته، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: اتوماتیک

کارکرد: 145000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 175,000,000 تومان

( 94 )

تیبا، هاچ بک EX، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 56,500,000 تومان

( 95 )

پراید، 151(وانت)، سفید، 1398 (2019)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 0 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 45,000,000 تومان

( 96 )

رنو، تندر90 E2، سفید، 1396 (2017)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 46000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 102,000,000 تومان

( 97 )

دنا، معمولی، مشکی، 1394 (2015)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 90000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 88,000,000 تومان

( 98 )

پژو، 405 GLX، نقره ای، 1384 (2005)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 280000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 31,000,000 تومان

( 99 )

سیتروئن، زانتیا 2.0 لیتر SX، سفید، 1389 (2010)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 290000 کیلومتر

وضعیت بدنه: رنگ دار

قیمت: 85,000,000 تومان

( 100 )

کاپرا، تک کابین، قرمز، 1395 (2016)

گیربکس: دنده ای

کارکرد: 95000 کیلومتر

وضعیت بدنه: بدون رنگ

قیمت: 70,000,000 تومان


12345 »

بازدید امروز: 1199 نفر